Gegevensbescherming

Privacyerklaring 
Stürtz – Passion for Innovation | www.stuertz.com

Voor een stand-alone machine of een compleet geautomatiseerd systeem, voor een opkomend bedrijf in de productie van ramen of grote ondernemingen: wij zijn de sterke partner aan uw zijde. Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze website en onze producten. Wij hechten in onze bedrijfsprocessen veel belang aan het beschermen van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens en het beveiligen van alle bedrijfsgegevens. In deze verklaring willen we u informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.


Verantwoordelijke personen conform art. 4, lid 7 van de EU-verordening algemene gegevensbescherming (AGV)

Stürtz Maschinenbau GmbH

Linzer Straße 24

53577 Neustadt / Wied-Rott

Duitsland

Telefon: +49 (0)2683 309-0

Telefax: +49 (0)2683 309-125


Functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke

Dr. Ralf W. Schadowski

Tel: +49 (0)241 44688-0

E-Mail: datenschutz@stuertz.com


§ 1 Juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens

(1) Voor zover wij de toestemming van de betrokkene krijgen voor het verwerken van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 punt a van de algemene EU-verordening gegevensbescherming (AGV) als rechtsgrondslag.


(2) Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1 punt b van de AGV als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om maatregelen voorafgaand aan een contract uit te voeren.


(3) Voor zover het verwerken van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 lid 1 punt c van de AVG als rechtsgrondslag.


(4) In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, punt d van de AVG als rechtsgrondslag.


(5) Indien het verwerken noodzakelijk is om de legitieme belangen van onze onderneming of een derde partij te beschermen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 punt f van de AVG als rechtsgrondslag voor het verwerken.

§ 2 Opslagduur en bewaartermijn

(1) De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. 


(2) Bovendien kan een dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden geregeld in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor het verwerken is onderworpen. 


(3) Gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer een door de vermelde normen voorgeschreven opslagtermijn vervalt, tenzij er een noodzaak is voor de verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

§ 3 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en gebruiksgedrag.


(2) Wanneer u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat het niet langer nodig is om ze op te slaan of we beperken het verwerken ervan als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.


(3) Als we voor afzonderlijke functies van onze website afhankelijk zijn van ingeschakelde dienstverleners of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de betreffende processen. Daarbij vermelden we ook de voorgeschreven criteria voor de opslagduur.

Verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website
In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet aanmeldt of anderszins informatie verstrekt, zullen wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende voor ons technisch noodzakelijke gegevens om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt f van de AVG):

IP-adres/hostnaam

  • Datum en tijdstip van de oproep/ tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van de oproep (concrete pagina)/ toegangsstatus/ HTTP-statuscode
  • Het overgedragen datavolume/ de website waarvan de oproep afkomstig was (referrer)
  • De door u opgeroepen specifieke pagina's van onze website
  • Browser: type, versie en taalinstelling/ besturingssysteem: type en versie
  • Wanneer JavaScript is geactiveerd bovendien ook: beeldschermresolutie, kleurdiepte, formaat van het browservenster, geïnstalleerde browserplug-ins

Gebruik van cookies

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en daarbij worden gelinkt aan de door u gebruikte browser en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie plaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod algemeen gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.


(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:
• Transiënte cookies (zie b)
• Persistente cookies (zie c)
• Flash-cookies (zie f)
b) Transiënte cookies worden automatisch gewist zodra u de browser afsluit. Dit zijn met name de sessiecookies. Deze bevatten een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende oproepen van uw browser kunnen worden toegewezen aan een specifieke sessie. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of de browser afsluit.
c) Persistente cookies worden geautomatiseerd verwijderd na een vastgelegde duur die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.
d) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies te weigeren. Zogenaamde „cookies van derden” zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de daadwerkelijke website waarop u zich momenteel bevindt. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.
e) We gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons hebt. Anders zou u zich bij elk bezoek opnieuw moeten aanmelden.

f) De gebruikte Flash-cookies worden niet gedetecteerd door uw browser, maar door de Flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten bevatten de benodigde gegevens, onafhankelijk van de door u gebruikte browser en hebben geen automatische einddatum. U kunt het plaatsen en verwijderen van Flash-cookies configureren via de Adobe Flash Player Settings Manager op http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager07.html. Ook kunt u, als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, een add-on installeren zoals bijvoorbeeld „Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5-opslagobjecten kunt u verhinderen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Bovendien adviseren wij u regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.

§ 4 overige functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten die u kunt gebruiken als u daarin bent geïnteresseerd. Daarvoor zult u over het algemeen verdere persoonsgegevens moeten verstrekken, die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn. Verplichte informatie wordt gemarkeerd met een asterisk (*). Informatie in velden die niet op die manier zijn gemarkeerd, verstrekt u op vrijwillige basis.


(2) Wanneer u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.

(3) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.


(4) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.


(5) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes.

§ 5 Rechte der betroffenen Person

Nachfolgend klären wir Sie über Ihre Betroffenenrechte gemäß Art. 15 DSGVO auf. Diese Rechte können Sie jederzeit wahrnehmen und sich deswegen direkt an uns wenden. Sofern Sie diese Rechte uns gegenüber einfordern, werden wir diese eingehend unter Berücksichtigung der damit im Zusammenhang stehenden gesetzlichen Anforderungen und Auflagen prüfen. Hierzu werden wir ggf. weitere Informationen von Ihnen erfragen. Die Ergebnisse unserer Prüfung sowie unser Vorgehen zur Erfüllung Ihrer Anfrage werden wir Ihnen ausführlich erläutern. Dabei ist es möglich, dass wir Ihren Wünschen nicht vollumfänglich in der von Ihnen gewünschten Weise nachkommen können.
Dies soll Sie nicht davon abhalten, Ihre Rechte uns gegenüber einzufordern, oder bei uns diesbezüglich nachzufragen. Gerne werden wir Ihnen alle Ihre Nachfragen beantworten.


(1) Recht auf Auskunft


Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen, ob und welche Daten zur Ihrer Person von uns verarbeitetet werden. Dies beinhaltet auch Angaben zu den Zwecken der Verarbeitung, ggf. zu Empfängern, denen gegenüber wir Daten von Ihnen offengelegt haben, die geplante Speicherdauer und ggf. Angaben zur Herkunft dieser Daten, sofern wir diese nicht direkt bei Ihnen erhoben haben sollten. Darüber hinaus haben Sie das Recht auf eine einmalige kostenfreie Kopie Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten. Für die Erstellung folgender Kopien behalten wir uns das Recht vor, eine angemessen Verwaltungsgebühr zu erheben.


(2) Recht auf Berichtigung


Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung von unzutreffenden Daten, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben, zu verlangen. Dies beinhaltet auch das Recht auf Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten.


(3) Recht auf Löschung


Sie haben das Recht, von uns die Löschung von Daten, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben, zu verlangen. Sofern wir Daten von Ihnen veröffentlicht haben sollten, fällt hierunter auch unsere Verpflichtung, im Rahmen des „Rechts auf Vergessenwerden“ gemäß Art. 17 Abs. 2 DSGVO unter Berücksichtigung verfügbarer Technologie und der Implementierungskosten Ihren Löschwunsch alle Links zu diesen Daten sowie Kopien bzw. Replikationen dieser Daten betreffend an weitere für die Verarbeitung dieser veröffentlichten personenbezogenen Daten Verantwortliche weiterzuleiten.


(4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung


Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung von Daten, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben, zu verlangen. Danach ist eine Verarbeitung dieser Daten nur noch mit Ihrer Einwilligung oder zu wenigen, gesetzlich festgelegten Zwecken möglich. 


(5) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung


Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns über die oben aufgeführten Kontaktwege informieren.


(6) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung


Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.


(7) Recht auf Datenübertragbarkeit


Sie haben das Recht, Daten zu Ihrer Person, die Sie uns bereitgestellt haben, von uns in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zum Zweck der Übertragung zu einem anderen Verantwortlichen zu erhalten. Dies beinhaltet auf Ihren Wunsch hin und unter Berücksichtigung der vorhandenen technischen Möglichkeiten auch die direkte Übertragung von uns zum anderen Verantwortlichen.


(8) Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde


Sie haben das Recht, sich jederzeit bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über unsere Verarbeitung von Daten zu Ihrer Person zu beschweren.


(9) Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling

Sie haben das Recht, Auskunft über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person zu erhalten.

§ 6 Web Analytics

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz sämtlicher in diesem Abschnitt aufgeführten Web Analyse-Werkzeuge ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, d.h. die Wahrung unserer berechtigten Interessen in Abwägung mit den Interessen unserer Webseitenbesucher. Unser Interesse stellt dabei die Analyse der Nutzung unserer Website durch unsere Webseitenbesucher dar, um über die dadurch gewonnenen Statistiken unser Angebot zu verbessern und für Sie als Nutzer interessanter zu gestalten. Sofern das verwendete Analysewerkzeug daneben noch weiteren Zwecken dient bzw. wir eine Nutzung für weitere Interessen von uns vornehmen, informieren wir Sie darüber direkt in den Erläuterungen zu dem jeweiligen Analysewerkzeug.

1. Einsatz von Google Analytics

(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Einsatz von Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

(5) Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001

Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Diese Website verwendet Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse von Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto unter „Meine Daten“, „persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivieren.

§ 7 Online-Werbung

1. Google Tag Manager

(1) Diese Webseite verwendet Google Tag Manager. Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der Vermarkter Webiste-Tags über eine Oberfläche verwalten können. Der Google Tool Manager implementiert lediglich Tags. Der Tag Manager ist eine cookielose Domain. Das bedeutet, es werden keine Cookies eingesetzt und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Das Tool sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain-oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden. 
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Klicken Sie hier, um von der Erfassung über den Google Tag Manager ausgeschlossen zu werden: Google Analytics deaktivieren

§ 8 Dienste sonstiger Dritter

1. Google Web Fonts

(1) Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. 


(2) Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.


(3) Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq/ und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


2. Adobe Typekit Web Fonts

(1) Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Adobe Typekit bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Adobe Typekit aufnehmen. Hierdurch erlangt Adobe Typekit Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. 


(2) Die Nutzung von Adobe Typekit Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.


(3) Weitere Informationen zu Adobe Typekit Web Fonts finden Sie unter https://typekit.com/ und in der Datenschutzerklärung von Adobe Typekit: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Stand: 02.07.2018