IMPRESSUM

INFORMATIE CONFORM § 5 TMG:

STÜRTZ MASCHINENBAU GMBH

Linzer Straße 24
53577 Neustadt / Wied-Rott
Vertegenwoordigd door:
Directeur: Jörg Breuer

CONTACT:

Tel: +49 (0)2683 309-0
Fax: +49 (0)2683 309-125
E-Mail: information@stuertz.com
Website: www.stuertz.com

REGISTERINSCHRIJVING:

Inschrijving in het handelsregister.
Handelsregister: kantongerecht Montabaur
Registernummer: HRB 23533

Btw-nummer conform § 27a Umsatzsteuergesetz:
DE 287894440

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING:

Naam en plaats van de verzekeraar:
XL Insurance Company Plc
Directie voor Duitsland, München
Dekking van de verzekering: wereldwijd

We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

CONCEPT, BEELDMATERIAAL EN FOTOGRAFIE

© ARTs-UNLIMITED GmbH, Mayen
Website: www.arts-unlimited.de
All rights reserved.

DISCLAIMER

AANSPRAKELIJKHEID VOOR CONTENT

Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid 1 TMG volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen content op deze pagina’s. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om door derden verzonden of opgeslagen informatie te controleren of te onderzoeken op omstandigheden die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid hiervoor is echter alleen mogelijk vanaf het moment van dat wij kennis hebben van een specifieke schending van het recht. Zodra dergelijke schendingen van het recht ons bekend worden, zullen we de betreffende content onmiddellijk verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS

Onze website bevat links naar externe websites van derden die content bevatten waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de content op pagina’s van die websites. De verantwoordelijkheid voor de content van deze pagina’s berust volledig bij de aanbieder of beheerder van de betreffende website. De gelinkte pagina’s werden op het tijdstip dat de link tot stand werd gebracht, gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht. Op het moment dat de link tot stand werd gebracht, bevatte de betreffende gelinkte pagina geen illegale content. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s kan echter zonder concrete aanleiding niet redelijkerwijs worden verwacht. Zodra schendingen van het recht ons bekend worden, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

AUTEURSRECHT

De op deze pagina’s door de websitebeheerder samengestelde content en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het reproduceren, verwerken, distribueren en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloaden en het maken van kopieën van deze website is uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de content op deze website niet door de beheerder werd gemaakt, werden de auteursrechten van derden in acht genomen. Content van derden is als zodanig herkenbaar gemaakt. Mocht u een inbreuk op het auteursrecht vaststellen, vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Zodra schendingen van het auteursrecht ons bekend worden, zullen we dergelijke content onmiddellijk verwijderen.

Bron: https://www.e-recht24.de