OCHRONA DANYCH

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE 
STÜRTZ – PASSION FOR INNOVATION | WWW.STUERTZ.COM

Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczą maszynę czy też kompletny system automatyki, początkująca firmę produkującą okna lub duże przedsiębiorstwo produkcyjne – jesteśmy silnym partnerem po Państwa stronie. Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi produktami. Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych jest dla nas ważne, co bierzemy pod uwagę w naszych procesach biznesowych. W niniejszym oświadczeniu chcielibyśmy poinformować Cię o naszym przetwarzaniu danych osobowych.

Odpowiedzialny zgodnie z Art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)

Stürtz Maschinenbau GmbH

Linzer Straße 24

53577 Neustadt / Wied-Rott


Niemcy


Telefon: +49 (0)2683 309-0

Telefax: +49 (0)2683 309-125

Właściwy 
Inspektor ochrony danych

Dr. Ralf W. Schadowski

Telefon: +49 (0)241 44688-0

E-Mail: datenschutz@stuertz.com


§ 1 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(1) O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) służy jako podstawa prawna.

(2) W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do wykonania przed zawarciem umowy.

(3) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma,art. 6 ust. 1 lit. c RODO służy jako podstawa prawna.

(4) W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna

(5) Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad poprzednim interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy tutaj jako podstawa prawna przetwarzania.

§ 2 CZAS TRWANIA ZAPISU I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

(1) Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel przechowywania. 


(2) Przechowywanie może również mieć miejsce, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przewidział to w przepisach UE, przepisach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. 


(3) Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany w wymienionych standardach, chyba że zajdzie potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

§ 3 INFORMACJE NA TEMAT ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być powiązane z Tobą osobiście, np. B. Imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.


(2) Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, dane, które podasz (Twój adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną przez nas zapisane, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.


(3) Jeśli korzystamy z usług dostawców kontraktowych do poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcielibyśmy wykorzystywać Twoje dane w celach reklamowych, poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o odpowiednich procesach. Podajemy również określone kryteria okresu przechowywania.

Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
. Jeśli korzystasz ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. Jeśli nie rejestrujesz się lub nie dostarczasz nam w żaden inny sposób informacji, zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić Ci naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO):

  • adres IP / Nazwa użytkownika
  • data i czas zapytania /żądanie różnicy strefy czasu od czasu Greenwich (GMT)
  • treść wniosku (numer konkretnej strony) / status dostępu / kod stanu HTTP
  • każda ilość danych przesłanych / miejsce, z którego żądanie pochodzi (nadawcy)
  • Poszczególne strony naszej witryny, nazywane w żądaniu
  • Przeglądarka: Typ, wersja i język / system operacyjny: Typ i wersja
  • Jeśli JavaScript jest również aktywowany: Rozdzielczość ekranu, głębia kolorów, rozmiar okna -przeglądarki, zainstalowane wtyczki do przeglądarki

Korzystanie z plików cookie

(1) Oprócz wyżej wymienionych danych, Twoje korzystanie z naszej strony internetowej przechowuje pliki cookie na twoim komputerze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym i przypisane do używanej przeglądarki, i przez które pewne informacje przepływają do lokalizacji, w której ustawiony jest plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i bardziej efektywna.

(2) Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:
• Przejściowe pliki cookie (patrz b)
• Trwałe pliki cookie (patrz c)
• Flashowe pliki cookie (patrz f)
b) Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane, po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności sesyjnych plików cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego do wspólnej sesji można przypisać różne żądania z przeglądarki. Umożliwia to rozpoznanie twojego komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w dowolnym momencie.
d) Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. „Zewnętrzne pliki cookie” to pliki cookie, które zostały ustawione przez stronę trzecią, a zatem nie przez rzeczywistą stronę internetową, na której się obecnie znajdują. Zwracamy uwagę, że możesz wtedy nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.
e) Używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię podczas kolejnych wizyt, jeśli masz u nas konto. W przeciwnym razie będziesz musiał zalogować się ponownie przy każdej wizycie.

f) Używane pliki cookie flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę flash. Używamy również obiektów pamięci HTML5, które są przechowywane na twoim urządzeniu. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Możesz ustawiać i usuwać pliki cookie flash za pomocą Menedżera ustawień Adobe Flash Player podadresem http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager07.html i tam je konfigurować. Alternatywnie, jeśli nie chcesz, aby pliki cookie Flash były przetwarzane, możesz zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Lepsza prywatność” w przeglądarce Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub plik cookie Adobe Flash Killer dla Google Chrome. Możesz zapobiec korzystaniu z obiektów pamięci HTML5, korzystając z trybu prywatnego w przeglądarce. Zalecamy również regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

§ 4 INNE FUNKCJE I OFERTY NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

(1) Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. Aby to zrobić, zasadniczo musisz podać dalsze dane osobowe, których używamy do świadczenia odpowiedniej usługi i do których mają zastosowanie powyższe zasady przetwarzania danych. Informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Informacje w polach nieoznaczonych w ten sposób są czysto dobrowolne.


(2) Gdy skontaktujesz się z usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, Twój adres e-mail, a jeśli go podasz, Twoje nazwisko, numer telefonu i […] zostaną zapisane przez nas, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

(3) Czasami korzystamy z zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania danych. Zostali oni starannie wybrani i otrzymali od nas zlecenie, są związani naszymi instrukcjami i są regularnie sprawdzani.


(4) Możemy również przekazywać dane osobowe stronom trzecim, jeśli wraz z partnerami oferujemy oferty, promocje, umowy lub podobne usługi. Otrzymasz więcej informacji na ten temat, podając swoje dane osobowe lub poniżej w opisie oferty.


(5) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Cię o konsekwencjach tego w opisie oferty.

§ 5 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE ZOSTAŁY NARUSZONE

W dalszej części wyjaśnimy Twoje prawa jako osoby, której dane zostały naruszone, zgodnie z Art. 15 RODO. Możesz skorzystać z tych praw w dowolnym momencie i dlatego skontaktuj się z nami bezpośrednio. Jeśli poprosisz nas o te prawa, zbadamy je szczegółowo, biorąc pod uwagę związane z tym wymogi prawne i wymagania. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje. Szczegółowo wyjaśnimy wyniki naszego badania i naszą procedurę spełnienia twojego żądania. Możliwe, że nie będziemy w stanie w pełni spełnić twoich życzeń w sposób, w jaki chcesz.
Nie ma to na celu uniemożliwienia Ci dochodzenia roszczeń wobec nas lub pytania nas o nie. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

(1) Prawo do informacji

Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas informacji na temat tego, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy. Obejmuje to również informacje o celach przetwarzania, być może o odbiorcach, którym ujawniliśmy Twoje dane, planowanym okresie przechowywania oraz, w stosownych przypadkach, informacje o pochodzeniu tych danych, chyba że zebraliśmy je bezpośrednio od Ciebie. Ponadto masz prawo do jednorazowej bezpłatnej kopii przechowywanych przez nas danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty administracyjnej za następujące kopie.


(2) Prawo do sprostowania

Masz prawo poprosić nas o poprawienie wszelkich nieprawidłowych danych, które przechowujemy na Twój temat. Obejmuje to również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


(3) Prawo do rezygnacji

Masz prawo oczekiwać, abyśmy usunęli dane, które zachowaliśmy na Twój temat. Jeśli opublikowaliśmy dane o Tobie, obejmuje to również nasz obowiązek usunięcia wszystkich linków do tych danych, a także kopii lub replik w ramach „prawa do bycia zapomnianym” zgodnie z Art. 17 ust. 2 RODO, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia w celu przekazania tych danych innym osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie tych opublikowanych danych osobowych.

(4) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo oczekiwać od nas ograniczenia przetwarzania danych, które przechowujemy na Twój temat. Następnie przetwarzanie tych danych jest możliwe tylko za Twoją zgodą lub w kilku, prawnie określonych celach.

(5) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeśli opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na naruszeniu twoich interesów, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Jest tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest szczególnie konieczne do wykonania umowy z Tobą, co zostało opisane przez nas w poniższym opisie funkcji. Zgłaszając sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w taki sposób, jak to zrobiliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i przerwiemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub przedstawimy nasze ważne powody uprawniające nas, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiście możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. Możesz poinformować nas o sprzeciwie wobec reklamy za pośrednictwem wymienionych powyżej kanałów kontaktowych.

(6) Prawo do wycofania zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz je w dowolnym momencie odwołać. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych po ich przekazaniu nam.

(7) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymywania od nas danych o sobie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej. Na Twoje żądanie i biorąc pod uwagę istniejące możliwości techniczne, obejmuje to również bezpośrednie przeniesienie danych od nas na inną osobę odpowiedzialną.

(8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

(9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Masz prawo do informacji o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczących informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonego celu. Aby uzyskać wpływ takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.

§ 6 ANALITYKA INTERNETOWA

Podstawą prawną korzystania ze wszystkich narzędzi do analizy sieci, wymienionych w tym rozdziale, jest Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO, tj. ochrona naszych uzasadnionych interesów w równowadze z interesem odwiedzających naszą stronę internetową. Naszym zamiarem jest analiza korzystania z naszej witryny przez odwiedzających naszą witrynę w celu ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Jeśli użyte narzędzie analityczne służy również innym celom lub jeśli wykorzystamy je do innych naszych interesów, poinformujemy Cię o tym bezpośrednio w wyjaśnieniach dotyczących odpowiedniego narzędzia analitycznego.

1. Korzystanie z Google Analytics

(1) Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli w tej witrynie zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych asygnujących umowę krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany tylko na serwer Google w USA i tam skracany w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

(2) Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.
(3) Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą wtyczki przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem. Pobierz i zainstaluj w:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
(4) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp ()”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, dzięki czemu nie można ich powiązać z osobą. W zakresie, w jakim dane zebrane o Tobie są osobowe, są one natychmiast wykluczane, a dane osobowe są natychmiast usuwane.
(5) W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google przekierowuje do Tarczy Prywatności UE-USA,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(6) Informacje stron trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001

Warunki korzystania:http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Przegląd ochrony danych:http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Oświadczenie o ochronie danych:http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

(7) Ta strona internetowa używa również Google Analytics do analizy przepływów użytkowników na różnych urządzeniach, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Możesz dezaktywować analizę użytkowania na różnych urządzeniach na swoim koncie klienta w sekcji „Moje dane”, „Dane osobowe”.

§ 7 REKLAMA ONLINE

1. Google Tag Manager

(1) Ta strona korzysta z Google Tag Managera. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom zarządzać tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Menedżer narzędzi Google implementuje tylko tagi. Tag Manager to domena bez plików cookie. Oznacza to, że nie są używane pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Narzędzie uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje to w mocy dla wszystkich tagów śledzących, które są zaimplementowane za pomocą Google Tag Managera. 
Oświadczenie o ochronie danych:http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Kliknij tutaj, aby zostać wykluczonym z gromadzenia danych za pomocą Menedżera tagów Google:
Dezaktywuj Google Analytics

§ 8 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE

1. Czcionki internetowe Google

(1) Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do naszej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. 


(2) Korzystanie z czcionek internetowych Google leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.


(3) Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq/oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych:https://www.google.com/policies/privacy/.


2. Czcionki internetowe Adobe Typekit

(1) Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Adobe Typekit do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Adobe Typekit. Dzięki temu Adobe Typekit wie, że do naszej witryny internetowej uzyskano dostęp za pośrednictwem adresu IP użytkownika. 


(2) Czcionki internetowe Adobe Typekit są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.


(3) Więcej informacji na temat czcionek internetowych Adobe Typekit można znaleźć nastronie https://typekit.com/oraz w polityce prywatności Adobe Typekit:https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

stan na dzień: 02.07.2018