9. czerwca 2020 –

STÜRTZ POLSKA AUTOMATYZUJE PROCES SORTOWANIA SZYB W FIRMIE MATPLAST

Automatyzacja w dzisiejszych czasach nie jest już opcją- stała się wręcz koniecznością. Dynamiczny rozwój firmy Matplast skłonił jej właściciela – Pana Artura Kołodzieja do podjęcia kroków w celu zwiększenia wydajności zakładu. Do współpracy przy projekcie została zaproszona firma Stürtz, która zaoferowała w pełni automatyczny magazyn szyb zespolonych.

Jest to idealne rozwiązanie do sortowania i przechowywania szyb, którego wdrożenie do produkcji znacznie przyczynia się do zwiększenia wydajności, eliminuje zbędne pomyłki i pozwala na zachowanie najwyższej jakości produktu.

System „Just in time” dostawy szyb zespolonych w sposób całkowicie automatyczny zapewnia ciągłość procesu produkcyjnego. Elementy transportowane są na wysokiej jakości rolkach i taśmach z ogromną dbałością o jakość elementów. Co ważne modułowa konstrukcja sortownika pozwala na jego rozszerzenie wraz ze zwiększaniem wydajności zakładu.

photo-2020-05-28-16-47-32

Magazyn jest wyposażony w stanowisko do optycznej kontroli jakości szkła. Równolegle do procesu podawania elementów do buforu, moduł ten umożliwia optyczną kontrolę szyb. Zintegrowana jednostka oświetlenia LED pozwala na rozpoznanie ewentualnych uszkodzeń, dzięki czemu wadliwą szybę możemy wykluczyć jeszcze przed umieszczeniem jej w buforze. Po przeprowadzeniu kontroli, zaakceptowane szyby zostają przekazane na wózki do sortowania i magazynowania.

Aby zapewnić jakość dostarczanych szyb, elementy są automatycznie podawane i wyprowadzane pod kątem 12 °, co gwarantuje wysoką odporność na wywracanie oraz przez antypoślizgowe, bardzo trwałe przenośniki taśmowe i gumowane rolki prowadzące.

Najnowocześniejsze technologie sterowania z graficznym wsparciem stanowią podstawę optymalizacji zapewniającą ciągłość produkcji. Na zintegrowanej stacji ProOpt Scan operator wyświetla w czasie rzeczywistym wszystkie istotne dla niego dane, takie jak: zamówienie, pozycja, dane identyfikacyjne szkła. Kontrola zarządzania buforem szklanym ProOpt między innymi optymalny przydział przedziałów w samym buforze szklanym, a następnie związane z elementem elementy szkła zapewniają wysoką wydajność w produkcji okien. Możliwe są również interfejsy do istniejących, dalszych systemów logistycznych.