Bild
2022-02-09

GRUPA STÜRTZ PRZEJMUJE STUGA MACHINERY, GREAT YARMOUTH

Grupa Stürtz jako część Stürtz Holding GmbH z siedzibą w Neustadt (Wied) przejęła Stuga Machinery Limited, wiodącego na rynku producenta pił i centrów obróbczych do PVC dla przemysłu okiennego i drzwiowego w Wielkiej Brytanii i Irlandii.Stuga Machinery od lat 70 jest liderem na rynku, specjalizując się również w dziedzinie produktów zorientowanych na klienta w celu poprawy procesów produkcyjnych jak w kompleksowym programie obsługi posprzedażowej. Stürtz wnosi do partnerstwa całą gamę swoich produktów, na którą składają się systemy zgrzewania i oczyszczania narożników, logistyki produkcyjnej i montażu. Zapewni to producentom okien w Wielkiej Brytanii i Irlandii silnego partnera w zakresie maszyn i kompletnych linii produkcyjnych.Przejęcie to jest pierwszym dla Stürtz od czasu przejęcia większościowego pakietu udziałów przez berlińską spółkę capiton AG w 2021 roku. W miarę rozwoju grupy na arenie międzynarodowej, Stuga jest idealną inwestycją w Wielkiej Brytanii dzięki silnej marce, technologii, ofercie usług oraz kadrze zarządzającej i specjalistom, którzy rozumieją rynek brytyjski.Do tej pory Stuga zatrudnia około 40 osób w swoim zakładzie produkcyjnym we wschodniej Anglii i ma inżynierów serwisowych w całej Wielkiej Brytanii. Po integracji z Grupą Stürtz, uznana marka Stuga Machinery zostanie zachowana, a wszyscy dyrektorzy i pracownicy Stuga nadal kontynuują pracę w zakładzie w Great Yarmouth. W całym kanale celem jest wykorzystanie synergii operacyjnych i technologicznych w celu znacznego zwiększenia wartości dodanej dla klientów.

fensterbauer-sollten-sich-aktuell-mit-3-themen-auseinandersetzen.3

Steve Haines, dyrektor sprzedaży i Gareth Green, dyrektor techniczny firmy Stuga, skomentowali: „Jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem kolejnego etapu historii Stugi z tak uznanym i zaawansowanym technologicznie partnerem jak Stürtz. Nie możemy się doczekać współpracy z firmą Stürtz w celu rozwoju biznes, zapewniając dodatkowe korzyści naszym klientom i otwierając tym samym nowe perspektywy dla naszych pracowników.”

Jörg Breuer, dyrektor generalny Stürtz, dodaje: „Stürtz z radością wita Stugę w Grupie. Przejęcie Stugi jest istotnym elementem naszej długoterminowej strategii rozwoju. Firma konsekwentnie dostarcza wysokiej jakości maszyny i wyjątkową obsługę. Nie możemy się już doczekać współpracy z zespołem zarządzającym firmy Stuga w celu poszerzenia wiedzy technologicznej i oferty produktów dla klientów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Stuga i Stürtz są w idealnym położeniu, aby czerpać korzyści z silnych trendów w branży, takich jak rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania zautomatyzowane, efektywność energetyczna, a także do wykorzystania związanego z nimi potencjału poprzez rozwiązania synergiczne. Firmy utrzymują ścisłą i pełną zaufania współpracę od ponad 25 lat i już w przeszłości z sukcesem realizowały wspólnie projekty.

Więcej o Stuga Machinery:
https://www.stuga.co.uk